Over Concentrium

Concentrium ondersteunt bij het oplossen van zakelijke en persoonlijke vraagstukken. Concentrium werkt toe naar het moment waarop de organisatie en de medewerker weer zelf verder kunnen. Een goede balans tussen het belang van de organisatie enerzijds en het belang van de medewerker anderzijds vormt hierbij het uitgangspunt.

We willen succesvol zijn in alles wat we doen. Zakelijk en privé. Daarvoor moeten we voortdurend schakelen, belangen afwegen, beslissingen nemen. Mensen en organisaties kunnen hierdoor vastlopen. Dan is het goed om de zaken eens te heroverwegen. Nieuwe wegen te ontdekken.

Concentrium is een bureau voor verandermanagement, coaching en advies. Voor organisaties en voor medewerkers.