Voor organisaties

Concentrium biedt producten en diensten die leiden tot één doel: mensen en organisaties in balans.

Verandermanagement

Concentrium begeleidt ontwikkeltrajecten en veranderingsprocessen. Ze werkt toe naar een situatie van gedragen verandering, door managers en medewerkers te betrekken bij het vinden van de oplossing. (meer...)

Gastvrijheidprogramma

Concentrium biedt een inspirerend gastvrijheidprogramma. Niet topdown maar van, voor en door de eigen medewerkers. Zoveel mogelijk gebruikmakend van hetgeen de organisatie zelf in huis heeft. (meer...)

Dagspiegel

Voor zelfkritische managers met een overvolle agenda heeft Concentrium de Dagspiegel ontwikkeld. De Dagspiegel geeft inzicht in de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten terwijl de manager gewoon door kan gaan met managen. (meer...)

Live Coaching

Concentrium begeleidt medewerkers op alle niveaus in het proces van verandering. Maar ook bij persoonlijke vraagstukken biedt Concentrium ondersteuning. Concentrium coacht managers, individuele medewerkers en teams. (meer...)

Online coaching

Online coaching van Concentrium ondersteunt bij het doorzetten van de ingezette verandering. Het biedt medewerkers de gelegenheid om in hun eigen vertrouwde omgeving en op hun eigen moment te werken aan hun ontwikkelpunten. Binnen een paar dagen zijn de eerste resultaten zichtbaar. (meer...)