Verandermanagement

Op de werkvloer ontstaan vaak de mooiste en meest creatieve oplossingen. Met een goede kans op succesvolle implementatie, omdat ze ontstaan zijn vanuit kennis, ervaring en betrokkenheid. Daarom is het zo belangrijk dat er naar medewerkers geluisterd wordt. Zij weten wat er speelt. Zij zijn de kern van de organisatie.

Concentrium begeleidt ontwikkeltrajecten en veranderingsprocessen die ingezet kunnen worden door:

Binnen een veranderingsproces kan Concentrium verschillende rollen op zich nemen, uiteenlopend van interim manager en procesbegeleider tot adviseur, trainer en coach. Concentrium brengt de probleemsituatie in kaart en formuleert heldere en haalbare doelstellingen. Dit doet zij in nauw overleg met de opdrachtgever en met veel oog en gevoel voor de werknemers in kwestie.

Vervolgens motiveert Concentrium organisatie en medewerkers om met een positieve insteek naar de benodigde verandering te kijken en deze door te voeren, met oog en begrip voor elkaars positie. Zorgvuldigheid, heldere communicatie en aandacht zijn hierbij belangrijke kernwaarden.

Wilt u weten wat Concentrium voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.